SRDF | eng Svet za radiodifuzijo
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija | T 041 719 558, uradne ure: pon-čet, 10.00-12.00 (izven uradnih ur kontaktirajte na e-mail SRDF), F 01 511 11 01, E srdf.box@akos-rs.si
KONTAKT | KAZALO
 
 
 
O SVETU           PREDPISI           TV IN RADIO PROGRAMI           PRITOŽBE           AKTIVNOSTI           POVEZAVE          
 
Arhiv / Vabila na seje / 12. seja Sveta za radiodifuzijo
 
 
 

12. seja Sveta za radiodifuzijo

 

 

 

            Številka: 0012-117/2007-1

            Ljubljana, 19. november 2007 

 

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, št.: 62/01 in 115/06) in 15. ter 16. člena Poslovnika Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, št.: 14/07)

 

 

s k l i c u j e m

 

 

12. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v torek 27. novembra 2007 ob 16.00 uri na sedežu Sveta za radiodifuzijo, v prostorih Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS, Stegne 7, Ljubljana (I. nadstropje, velika sejna soba)

 

 

 

Predlagam naslednji              

 

d n e v n i     r e d:

 

 

1. Potrditev zapisnika 11. seje Sveta za radiodifuzijo

 

2. Pregled uresničevanja sklepov s prejšnjih sej ter pobude in predlogi članov sveta – Evidenca o izvajanju sklepov in pobud

 

3. Evidenca pritožb na Svet za radiodifuzijo

 

4. Predlogi javnih razpisov za opravljanje radiodifuzije na oddajnih točkah:

-       Idrija 2 K29

-       Tržič 2 K09

-       Šmarjetna gora 102,6 MHz

-       Loški potok 99,5 MHz

-       Trška gora 97,1 MHz

-       Nova Gorica 1 104,9 MHz

-       Škofja Loka 94,7 MHz

 

5. Javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc – ocenjevanje ponudb:

-       Tinjan 106,4 MHz

-       Ptuj 92,3 MHz

-       Vuzenica K36

-       Malič Laško K08

 

 

6. Vloge za izdajo dovoljenja za izvajanje radijske oziroma televizijske dejavnosti – v predhodno mnenje:

-       Kolmar Ena, d.o.o. za radijski program Radio Sonce

-       Čarli, d.o.o. za televizijski program Golica TV

 

 

7. Poročilo o analizi radijskih programov glede izpolnjevanja pogojev za status programa posebnega pomena:

-       radijski program Alpski val, izdajatelj Radio Kobarid, d.o.o.

 

 

8. Vloga za pridobitev 20 ali več odstotkov lastninskega ali upravljalskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja televizijskega programa – v predhodno mnenje:

-       Gomar, d.d., Partizanska 5, 2000 Maribor za pridobitev deleža v premoženju družbe MTV Adria, Litostrojska cesta 44c, 1000 Ljubljana

-       Mina Media Limited, Agiou Pavlou, 15 Ledra House Agios Andreas, P.C. 1105, Ciper, Nikozija za pridobitev deleža v premoženju družbe MTV Adria, Litostrojska cesta 44c, 1000 Ljubljana

 

9. Vloga javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija za izdajo odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc na oddajni točki:

-       Dolnji Lakoš 92,7 MHz

 

10. Sprejeta sprememba Odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo

 

11. Razno

 

 

 

            doc. dr. Dejan Jelovac

                    predsednik

 

 

 

 

 

Vabljeni:

-       člani SRDF

-       g. Tomaž Simonič, APEK

-       g. Miha Krišelj, APEK

-       g. Igor Prodnik, Ministrstvo za kulturo

 

 

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti vas prosim, da to sporočite na telefonsko številko  01 583 63 87.

 

Zainteresirane nevabljene osebe se seje lahko udeležijo po predhodni najavi na telefonsko številko 01 583 63 87, vendar ne morejo sodelovati pri razpravi.

 
 
 
     © 2008 SRDF    |   Kontakt    |   Pravno obvestilo    |   Avtorji