SRDF | eng Svet za radiodifuzijo
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija | T 041 719 558, uradne ure: pon-čet, 10.00-12.00 (izven uradnih ur kontaktirajte na e-mail SRDF), F 01 511 11 01, E srdf.box@akos-rs.si
KONTAKT | KAZALO
 
 
 
O SVETU           PREDPISI           TV IN RADIO PROGRAMI           PRITOŽBE           AKTIVNOSTI           POVEZAVE          
 
Arhiv / Vabila na seje / 13. seja Sveta za radiodifuzijo - 18. 12. 2007 ob 16.00
 
 
 

13. seja Sveta za radiodifuzijo - 18. 12. 2007 ob 16.00

 

 

 

            Številka: 0012-127/2007-1

            Ljubljana, 10. december 2007 

 

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, št.: 62/01 in 115/06) in 15. ter 16. člena Poslovnika Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, št.: 14/07)

 

s k l i c u j e m

 

13. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v torek 18. decembra 2007 ob 16.00 uri na sedežu Sveta za radiodifuzijo, v prostorih Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS, Stegne 7, Ljubljana (II. nadstropje, sejna soba)

 

 

Predlagam naslednji              

d n e v n i     r e d:

 

1. Potrditev zapisnika 12. seje Sveta za radiodifuzijo

 

2. Pregled uresničevanja sklepov s prejšnjih sej ter pobude in predlogi članov sveta – Evidenca o izvajanju sklepov in pobud

 

3. Sklep o višini mesečnih nagrad

 

4.  Javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc – ocenjevanje ponudb

-       Celje Golovec 102,6 MHz

-       Gornja Radgona 107,7 MHz

 

5. Javni razpisi – obvestila o zaključku:

-     Meljski hrib 101,3 MHz

-     Murska Sobota 97,6 MHz

 

6. Resolucija Sveta za radiodifuzijo o oceni stanja radijskih in televizijskih programov ter strategija razvoja radiodifuzije na Slovenskem

 

7. Evidenca pritožb na Svet za radiodifuzijo – razprava

 

8. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Sveta za radiodifuzijo

 

9. Poročilo Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS o ugotovitvah po sklepu Sveta za radiodifuzijo št. 8/XII

 

10. Evidenca uresničevanja pobud na javne razpise – dopolnitev Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS in razprava

 

11. Strategija razvoja radijskih in televizijskih programov v RS – predstavitev novega delovnega osnutka s strani Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS

 

12. Razno

 

            doc. dr. Dejan Jelovac

                    predsednik

 

 

 

Vabljeni:

-       člani SRDF

-       g. Tomaž Simonič, APEK

-       g. Miha Krišelj, APEK

-       g. Igor Prodnik, Ministrstvo za kulturo

 

 

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti vas prosim, da to sporočite na telefonsko številko  01 583 63 87.

 

Zainteresirane nevabljene osebe se seje lahko udeležijo po predhodni najavi na telefonsko številko 01 583 63 87, vendar ne morejo sodelovati pri razpravi.

 

 
 
 
     © 2008 SRDF    |   Kontakt    |   Pravno obvestilo    |   Avtorji