SRDF | eng Svet za radiodifuzijo
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija | T 041 719 558, uradne ure: pon-čet, 10.00-12.00 (izven uradnih ur kontaktirajte na e-mail SRDF), F 01 511 11 01, E srdf.box@akos-rs.si
KONTAKT | KAZALO
 
 
 
O SVETU           PREDPISI           TV IN RADIO PROGRAMI           PRITOŽBE           AKTIVNOSTI           POVEZAVE          
 
Arhiv / Vabila na seje / 14. seja Sveta za radiodifuzijo - 29. 01. 2008 ob 16:00
 
 
 

14. seja Sveta za radiodifuzijo - 29. 01. 2008 ob 16:00

 

 

 

            Številka: 0012-7/2008-1

            Ljubljana, 21. januar 2008 

 

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, št.: 62/01 in 115/06) in 15. ter 16. člena Poslovnika Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, št.: 14/07)

 

 

s k l i c u j e m

 

 

14. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v torek 29. januarja 2008 ob 16.00 uri na sedežu Sveta za radiodifuzijo, v prostorih Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS, Stegne 7, Ljubljana (II. nadstropje, sejna soba)

 

Predlagam naslednji              

d n e v n i     r e d:

 

 

1.   Potrditev zapisnika 13. seje Sveta za radiodifuzijo

 

2.   Pregled uresničevanja sklepov s prejšnjih sej ter pobude in predlogi članov sveta – Evidenca o izvajanju sklepov in pobud

 

3.   Sklep o višini mesečnih nagrad

 

4.   Resolucija Sveta za radiodifuzijo o oceni stanja radijskih in televizijskih programov ter strategiji razvoja radiodifuzije na Slovenskem

 

5.   Javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc – ocenjevanje ponudb

-       Kranjska Gora 93,3 MHz

-       Vogel 98,5 MHz

 

6.   Predlogi javnih razpisov za opravljanje radiodifuzije na oddajni točki:

-       Laze pri Gobniku K53

 

7.   Poročilo o analizi radijskih programov glede izpolnjevanja pogojev za status programa posebnega pomena:

-       televizijski program Media TV – izdajatelj Media Partner, d.o.o. Škofja Loka

-       radijski program Radio Celje – NT&RC, d.o.o.

 

8.   Vloga za pridobitev 20 ali več odstotkov lastninskega ali upravljalskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja televizijskega programa – v predhodno mnenje:

-       Geza Farkaš, Mladinska 6/a, 9231 Beltinci za pridobitev deleža v premoženju družbe Radio Murski Val, d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota

-       Premik net, d.o.o., Cesta 25. junija 3, 5000 Nova Gorica za pridobitev deleža v premoženju družbe VI – TEL, d.o.o., Gregorčičeva 13, 5294 Dornberk

-        Video, d.o.o., Marko Prelog, Ulica heroja Šlandra, 2000 Maribor za pridobitev deleža v premoženju družbe Prospera, d.o.o., Hotimirova 19, 1000 Ljubljana

-       Cinemania Group, d.o.o., Rojčeva 1, 1000 Ljubljana za pridobitev deleža v premoženju družbe Net TV, d.o.o., Dunajska 270, 1000 Ljubljana

9.      Vloga javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija za izdajo odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc na oddajni točki:

-       Cerovec 99,4 MHz

 

10.   Plan dela Sveta za radiodifuzijo za leto 2008 – osnutek

 

11.   Poročilo Sveta za radiodifuzijo za leto 2007

 

12.   Predstavitev predlogov novega logotipa Sveta za radiodifuzijo

 

13. Razno

 

 

            doc. dr. Dejan Jelovac

                    predsednik

 

 

 

 

 

Vabljeni:

-       člani SRDF

-       g. Tomaž Simonič, APEK

-       g. Miha Krišelj, APEK

-       g. Igor Prodnik, Ministrstvo za kulturo

 

 

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti vas prosim, da to sporočite na telefonsko številko  01 583 63 87.

 

Zainteresirane nevabljene osebe se seje lahko udeležijo po predhodni najavi na telefonsko številko 01 583 63 87, vendar ne morejo sodelovati pri razpravi.

 

 
 
 
     © 2008 SRDF    |   Kontakt    |   Pravno obvestilo    |   Avtorji