SRDF | eng Svet za radiodifuzijo
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija | T 041 719 558, uradne ure: pon-čet, 10.00-12.00 (izven uradnih ur kontaktirajte na e-mail SRDF), F 01 511 11 01, E srdf.box@akos-rs.si
KONTAKT | KAZALO
 
 
 
O SVETU           PREDPISI           TV IN RADIO PROGRAMI           PRITOŽBE           AKTIVNOSTI           POVEZAVE          
 
Arhiv / Vabila na seje / 15. seja Sveta za radiodifuzijo - 26. 02. 2008 ob 16.00
 
 
 

15. seja Sveta za radiodifuzijo - 26. 02. 2008 ob 16.00

            Številka: 0012-15/2008-1

            Ljubljana, 15. februar 2008 

 

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, št.: 62/01 in 115/06) in 15. ter 16. člena Poslovnika Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, št.: 14/07)

 

s k l i c u j e m

 

15. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v torek 26. februarja 2008 ob 16.00 uri na sedežu Sveta za radiodifuzijo, v prostorih Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS, Stegne 7, Ljubljana (II. nadstropje, sejna soba)

 

 

Predlagam naslednji              

d n e v n i     r e d:

 

 

1.    Potrditev zapisnika 14. seje Sveta za radiodifuzijo

 

2.    Pregled uresničevanja sklepov s prejšnjih sej ter pobude in predlogi članov sveta – Evidenca o izvajanju sklepov in pobud

 

3.    Sklep o višini mesečnih nagrad

 

4.    Javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc – ocenjevanje ponudb

-          Mozirje 98,3 MHz in Velenje 2 105,0 MHz

-          Murska Sobota 97,6 MHz

-          Meljski hrib 101,3 MHz

-          Idrija 2 K29

-          Tržič  2 K09

 

 

5.    Vloge za izdajo dovoljenja za izvajanje radijske oziroma televizijske dejavnosti – v predhodno mnenje :

-          ASPN, d.o.o., Ljubljana za televizijski program ŠPORT KLUB DVE (2)

-          DaMix-Multimedija, Damjan Žvipelj, s.p. za televizijski program TvM – zgornjesavinjski kanal

 

6.        Poročilo Sveta za radiodifuzijo za leto 2007

 

7.        Nagradni natečaj za nov logotip Sveta za radiodifuzijo

 

8.        Resolucija Sveta za radiodifuzijo o oceni stanja radijskih in televizijskih programov ter strategiji razvoja radiodifuzije na Slovenskem – nadaljevanje razprave

 

9.        Razno

 

 

            doc. dr. Dejan Jelovac

                    predsednik

 

 

 

 

 

Vabljeni:

-          člani SRDF

-          g. Tomaž Simonič, APEK

-          g. Miha Krišelj, APEK

-          g. Igor Prodnik, Ministrstvo za kulturo

 

 

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti vas prosim, da to sporočite na telefonsko številko  01 583 63 87.

 

Zainteresirane nevabljene osebe se seje lahko udeležijo po predhodni najavi na telefonsko številko 01 583 63 87, vendar ne morejo sodelovati pri razpravi.

 
 
 
     © 2008 SRDF    |   Kontakt    |   Pravno obvestilo    |   Avtorji