SRDF | eng Svet za radiodifuzijo
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija | T 041 719 558, uradne ure: pon-čet, 10.00-12.00 (izven uradnih ur kontaktirajte na e-mail SRDF), F 01 511 11 01, E srdf.box@akos-rs.si
KONTAKT | KAZALO
 
 
 
O SVETU           PREDPISI           TV IN RADIO PROGRAMI           PRITOŽBE           AKTIVNOSTI           POVEZAVE          
 
Arhiv / Vabila na seje / 16. seja Sveta za radiodifuzijo - 25. 03. 2008 ob 16.00
 
 
 

16. seja Sveta za radiodifuzijo - 25. 03. 2008 ob 16.00

 

 

 

            Številka: 0012-24/2008-1

            Ljubljana, 17. marec 2008 

 

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, št.: 62/01 in 115/06) in 15. ter 16. člena Poslovnika Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, št.: 14/07)

 

s k l i c u j e m

 

16. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v torek 25. marca 2008 ob 16.00 uri na sedežu Sveta za radiodifuzijo, v prostorih Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS, Stegne 7, Ljubljana (II. nadstropje, sejna soba)

 

 

Predlagam naslednji              

d n e v n i     r e d:

 

 

1.    Potrditev zapisnika 15. seje Sveta za radiodifuzijo

 

2.    Pregled uresničevanja sklepov s prejšnjih sej ter pobude in predlogi članov sveta – Evidenca o izvajanju sklepov in pobud

 

3.    Sklep o višini mesečnih nagrad

 

4.    Javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc – ocenjevanje ponudb

-          Loški Potok 99,5 MHz

-          Škofja Loka 94,7 MHz

-          Šmarjetna gora 102,6 MHz

 

5.    Predlogi javnih razpisov za opravljanje radiodifuzije na oddajnih točkah:

-          Karlovica K45

 

6.    Vloge za izdajo dovoljenja za izvajanje radijske oziroma televizijske dejavnosti – v predhodno mnenje :

-          NET TV, d.o.o., Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana za televizijski program NET 24

 

7.    Vloga za pridobitev 20 ali več odstotkov lastninskega ali upravljalskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja televizijskega programa – v predhodno mnenje:

-          Marko Prelog, Ulica heroja Šlandra 27, 2000 Maribor v premoženju družbe Prospera, d.o.o., Hotimirova 19, 1000 Ljubljana – dopolnitev vloge

-          Paam invest nepremičnine, posredovanje in storitve ,d.o.o., Osojnikova cesta 3, 2250 Ptuj v premoženju družbe Radio – Tednik Ptuj, d.o.o., Raičeva ulica 6, 2250 Ptuj.

-          odgovor Ministrstva za kulturo na sklep Sveta št. 0012-74/2007/3

 

8.        Načrt strokovnega nadzora Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS za leto 2008

 

9.        Resolucija Sveta za radiodifuzijo o oceni stanja radijskih in televizijskih programov ter strategiji razvoja radiodifuzije na Slovenskem

 

10.    Strategija razvoja radijskih in televizijskih programov v RS

 

11.    Razno

 

 

            doc. dr. Dejan Jelovac

                    predsednik

 

 

 

 

 

Vabljeni:

-          člani SRDF

-          g. Tomaž Simonič, APEK

-          g. Miha Krišelj, APEK

-          g. Igor Prodnik, Ministrstvo za kulturo

 

 

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti vas prosim, da to sporočite na telefonsko številko  01 583 63 87 ali elektronski naslov srdf.box@apek.si .

 

Zainteresirane nevabljene osebe se seje lahko udeležijo po predhodni najavi najkasneje do 24. marca 2008, na telefonsko številko 01 583 63 87 ali elektronski naslov srdf.box@apek.si, vendar ne morejo sodelovati pri razpravi.

 
 
 
     © 2008 SRDF    |   Kontakt    |   Pravno obvestilo    |   Avtorji