SRDF | eng Svet za radiodifuzijo
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija | T 041 719 558, uradne ure: pon-čet, 10.00-12.00 (izven uradnih ur kontaktirajte na e-mail SRDF), F 01 511 11 01, E srdf.box@akos-rs.si
KONTAKT | KAZALO
 
 
 
O SVETU           PREDPISI           TV IN RADIO PROGRAMI           PRITOŽBE           AKTIVNOSTI           POVEZAVE          
 
Arhiv / Vabila na seje / 17. seja Sveta za radiodifuzijo - 22. 04. 2008 ob 16.00
 
 
 

17. seja Sveta za radiodifuzijo - 22. 04. 2008 ob 16.00

 

 

            Številka: 0012-27/2008-1

            Ljubljana, 15. april 2008 

 

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, št.: 62/01 in 115/06) in 15. ter 16. člena Poslovnika Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, št.: 14/07)

 

s k l i c u j e m

 

17. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v torek 22. aprila 2008 ob 16.00 uri na sedežu Sveta za radiodifuzijo, v prostorih Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS, Stegne 7, Ljubljana (II. nadstropje, sejna soba)

 

Predlagam naslednji              

d n e v n i     r e d:

 

 

1.   Potrditev zapisnika 16. seje Sveta za radiodifuzijo

 

2.   Pregled uresničevanja sklepov s prejšnjih sej ter pobude in predlogi članov sveta – Evidenca o izvajanju sklepov in pobud

 

3.   Sklep o višini mesečnih nagrad

 

4.   Vloga za pridobitev 20 ali več odstotkov lastninskega ali upravljalskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja televizijskega programa – v predhodno mnenje:

-       Sivent, d.d., Dunajska 270, 1000 Ljubljana v premoženju družbe Net TV, d.o.o., Dunajska 270, 1000 Ljubljana

-       Geza Farkaš, Mladinska 6/a, 9231 Beltinci za pridobitev deleža v premoženju družbe Radio Murski Val, d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota

 

5.      Nagradni natečaj za nov logotip Sveta za radiodifuzijo

 

6.      Pripombe k predlogu Strategije razvoja radijskih in televizijskih programov v RS

 

7.      Razno

 

 

            doc. dr. Dejan Jelovac

                    predsednik

 

Vabljeni:

-       člani SRDF

-       g. Tomaž Simonič, APEK

-       g. Miha Krišelj, APEK

-       g. Igor Prodnik, Ministrstvo za kulturo

 

 

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti vas prosim, da to sporočite na telefonsko številko  01 583 63 87 ali elektronski naslov srdf.box@apek.si .

 

Zainteresirane nevabljene osebe se seje lahko udeležijo po predhodni najavi najkasneje do 21. aprila 2008, na telefonsko številko 01 583 63 87 ali elektronski naslov srdf.box@apek.si, vendar ne morejo sodelovati pri razpravi.

 

 
 
 
     © 2008 SRDF    |   Kontakt    |   Pravno obvestilo    |   Avtorji