SRDF | eng Svet za radiodifuzijo
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija | T 041 719 558, uradne ure: pon-čet, 10.00-12.00 (izven uradnih ur kontaktirajte na e-mail SRDF), F 01 511 11 01, E srdf.box@akos-rs.si
KONTAKT | KAZALO
 
 
 
O SVETU           PREDPISI           TV IN RADIO PROGRAMI           PRITOŽBE           AKTIVNOSTI           POVEZAVE          
 
Arhiv / Vabila na seje / 2. seja Sveta za radiodifuzijo
 
 
 

2. seja Sveta za radiodifuzijo

Številka: 0012-107/2006/1

Ljubljana, 5. december 2006 

 

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, št.: 62/01 in 115/06)

 

s k l i c u j e m

 

2. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v torek, 12. decembra 2006 ob 16.00 uri, na sedežu Sveta za radiodifuzijo, v prostorih Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS, Stegne 7, Ljubljana (I. nadstropje, velika sejna soba)

 

 

Predlagam naslednji              

d n e v n i     r e d:

 

 1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta za radiodifuzijo
 2. Potrditev zapisnika 14. korespondenčne seje Sveta za radiodifuzijo
 3. Poslovnik Sveta za radiodifuzijo
 4. Finančni načrt za leto 2007
 5. Vloge družb Cinema group, d.o.o., Produkcija Plus, d.o.o., in Rine Klinar v zvezi z omejevanjem koncentracije po 58. členu Zakona o medijih
 6. Vloga RTV Slovenija za dodelitev frekvence za opravljanje radiodifuzije na oddajni točki Kuk 96,6 MHz
 7. Predlog javnega razpisa za dodelitev radijske frekvence za opravljanje radiodifuzije na oddajni točki Celje Golovec 96,4 MHz
 8. Poročilo o analizi radijskega programa Radio Celje glede izpolnjevanja pogojev za status programa posebnega pomena
 9. Vloga družbe Kabelsko komunikacijski sistem "KKS Ptuj", d.d., za izdajo dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti
 10. Razno


 

dr. Dejan Jelovac

     predsednik

 

 

 
 
 

 

 


Vabljeni:

 • člani SRDF
 • g. Tomaž Simonič, APEK
 • g. Miha Krišelj, APEK
 • ga. Tanja Kerševan Smokvina, APEK
 • g. Igor Prodnik, Ministrstvo za kulturoProsim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti vas prosim, da to sporočite na telefonsko številko 01 583 63 85.

Zainteresirane nevabljene osebe se seje lahko udeležijo po predhodni najavi na telefonsko številko 01 583 63 85, vendar ne morejo sodelovati pri razpravi.

 
 
 
     © 2008 SRDF    |   Kontakt    |   Pravno obvestilo    |   Avtorji