SRDF | eng Svet za radiodifuzijo
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija | T 041 719 558, uradne ure: pon-čet, 10.00-12.00 (izven uradnih ur kontaktirajte na e-mail SRDF), F 01 511 11 01, E srdf.box@akos-rs.si
KONTAKT | KAZALO
 
 
 
O SVETU           PREDPISI           TV IN RADIO PROGRAMI           PRITOŽBE           AKTIVNOSTI           POVEZAVE          
 
Arhiv / Vabila na seje / 3. seja Sveta za radiodifuzijo
 
 
 

3. seja Sveta za radiodifuzijo

Številka: 0012-7/2007/1

Ljubljana, 12. januar 2007 

 

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, št.: 62/01 in 115/06)

 

s k l i c u j e m

 

3. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v torek, 23. januarja 2007 ob 16.00 uri, na sedežu Sveta za radiodifuzijo, v prostorih Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS, Stegne 7, Ljubljana (I. nadstropje, velika sejna soba)

 

 

Predlagam naslednji              

d n e v n i     r e d:

 

 1. Potrditev zapisnika 2. seje Sveta za radiodifuzijo
 2. Informacija o predstavitvi poročila Sveta za radiodifuzijo za leto 2005 v Državnem zboru in priprava plana dela za leto 2007
 3. Poslovnik Sveta za radiodifuzijo
 4. Predlog javnega razpisa za dodelitev radijske frekvence za opravljanje radiodifuzije na oddajni točki Celje Golovec 96,4 MHz (programska merila in sklep o uvedbi javnega razpisa)
 5. Predstavitev stanja na področju digitalne radiodifuzije (današnje stanje, strategija prehoda, strategija razvoja digitalne radiodifuzije)
 6. Pobuda za izvedbo strokovnega nadzora v letu 2007
 7. Vloge RTV Slovenija za izdajo odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za prizemno digitalno video radiodifuzijo DVB-T - v predhodno mnenje:
  • oddajna točka Pohorje, kanal 66
  • oddajna točka Kum, kanal 64
  • oddajna točka Beli Križ, kanal 66
  • oddajna točka Plešivec, kanal 67
 8. Vloge za izdajo dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti ? v predhodno mnenje:
  • Javni zavod za KTV in informiranje Slovenska Bistrica
  • Ivanuša Martina, s.p., - Videoprodukcija
  • JTV, d.o.o.
  • J&V, d.o.o.
 9. Vloga družbe VA, d.o.o., za pridobitev lastninskega deleža v družbi VI-TEL, d.o.o., - v predhodno mnenje
 10. Razno


 

dr. Dejan Jelovac

     predsednik

 

 

 
 
 

 

 


Vabljeni:

 • člani SRDF
 • g. Tomaž Simonič, APEK
 • g. Miha Krišelj, APEK
 • ga. Tanja Kerševan Smokvina, APEK
 • g. Igor Prodnik, Ministrstvo za kulturoProsim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti vas prosim, da to sporočite na telefonsko številko 01 583 63 85.

Zainteresirane nevabljene osebe se seje lahko udeležijo po predhodni najavi na telefonsko številko 01 583 63 85, vendar ne morejo sodelovati pri razpravi.

 
 
 
     © 2008 SRDF    |   Kontakt    |   Pravno obvestilo    |   Avtorji