SRDF | eng Svet za radiodifuzijo
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija | T 041 719 558, uradne ure: pon-čet, 10.00-12.00 (izven uradnih ur kontaktirajte na e-mail SRDF), F 01 511 11 01, E srdf.box@akos-rs.si
KONTAKT | KAZALO
 
 
 
O SVETU           PREDPISI           TV IN RADIO PROGRAMI           PRITOŽBE           AKTIVNOSTI           POVEZAVE          
 
Arhiv / Vabila na seje / 4. seja Sveta za radiodifuzijo
 
 
 

4. seja Sveta za radiodifuzijo

Številka: 0012-14/2007/1
Ljubljana, 20. februar 2007

 

 

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, št.: 62/01 in 115/06)

 

s k l i c u j e m

 

4. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v torek, 27. februarja 2007 ob 16.00 uri, na sedežu Sveta za radiodifuzijo, v prostorih Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS, Stegne 7, Ljubljana (I. nadstropje, velika sejna soba)

 

 

Predlagam naslednji

d n e v n i     r e d:

 

1. Potrditev zapisnika 3. seje Sveta za radiodifuzijo

2. Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje Sveta za radiodifuzijo

3. Poročilo delovne skupine za pripravo plana dela Sveta za radiodifuzijo za leto 2007

4. Poročilo delovne skupine za pripravo predloga programskih meril na javnih razpisih za dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije

5. Vlogi za izdajo dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti – v predhodno mnenje:

-          R Kanal + d.o.o.

-          ASPN d.o.o.

6. Predlog Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o dovoljenju za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti – v soglasje

7. Predlogi javnih razpisov:

-          za dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije na oddajnih točkah Kranjska Gora 102,3 MHz, Postojna 89,1 MHz in Novo mesto 1 98,3 MHz

-          za dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije na oddajnih točkah Mozirje 88,3 MHz in Velenje 2 99,1 MHz

-          za dodelitev radijske frekvence za opravljanje radiodifuzije na oddajni točki Celje 95,5 MHz

-          za dodelitev radijske frekvence za opravljanje radiodifuzije na oddajni točki Polšnik K 65

8. Razno

 

 

            doc. dr. Dejan Jelovac

                    predsednik

 

Vabljeni:

-          člani SRDF

-          g. Tomaž Simonič, APEK

-          g. Miha Krišelj, APEK

-          ga. Tanja Kerševan Smokvina, APEK

-          g. Igor Prodnik, Ministrstvo za kulturo

 

 

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti vas prosim, da to sporočite na telefonsko številko  01 583 63 85.

Zainteresirane nevabljene osebe se seje lahko udeležijo po predhodni najavi na telefonsko številko 01 583 63 85, vendar ne morejo sodelovati pri razpravi.

 
 
 
     © 2008 SRDF    |   Kontakt    |   Pravno obvestilo    |   Avtorji