SRDF | eng Svet za radiodifuzijo
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija | T 041 719 558, uradne ure: pon-čet, 10.00-12.00 (izven uradnih ur kontaktirajte na e-mail SRDF), F 01 511 11 01, E srdf.box@akos-rs.si
KONTAKT | KAZALO
 
 
 
O SVETU           PREDPISI           TV IN RADIO PROGRAMI           PRITOŽBE           AKTIVNOSTI           POVEZAVE          
 
Arhiv / Vabila na seje / 7. seja Sveta za radiodifuzijo
 
 
 

7. seja Sveta za radiodifuzijo

Številka: 0012-56/2007/2
Ljubljana, 14. maj 2007

 

 

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, št.: 62/01 in 115/06)

 

s k l i c u j e m

 

7. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v torek, 22. maja 2007 ob 16.00 uri, na sedežu Sveta za radiodifuzijo, v prostorih Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS, Stegne 7, Ljubljana (I. nadstropje, velika sejna soba)

 

 

Predlagam naslednji

d n e v n i     r e d:

 

1. Potrditev zapisnika 6. seje Sveta za radiodifuzijo

2. Poročilo o:
-          sestanku delovne skupine za pripravo meril na javnih razpisih in
-          sestanku o predlogu Zakona o digitalni radiodifuziji na Direktoratu za elektronske komunikacije

3. Vloga javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija za izdajo odločb o dodelitvi radijskih frekvenc na oddajni točki Koper 104,1 MHz

4. Javna razpisa za dodelitev radijskih frekvenc - ocenjevanje ponudb:
-          Josipdol 93,5 MHz in Radlje 1 95,9 MHz
-          Mozirje 88,3 MHZ in Velenje 2 99,1 MHz

5. Predlog javnega razpisa za opravljanje radiodifuzije na oddajni točki Hrvatini 2 102,4 MHz

6. Vloga družbe Akana d.o.o. za pridobitev 20 ali več odstotkov lastninskega ali upravljalskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja televizijskega programa - v predhodno mnenje

Vlogi za prenos dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti - v predhodno mnenje:
-          Biroteh d.o.o.
-          Optimedia d.o.o.

8. Razno

 

 

            doc. dr. Dejan Jelovac

                    predsednik

 

Vabljeni:

-          člani SRDF

-          g. Tomaž Simonič, APEK

-          g. Miha Krišelj, APEK

-          ga. Tanja Kerševan Smokvina, APEK

-          g. Igor Prodnik, Ministrstvo za kulturo

 

 

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti vas prosim, da to sporočite na telefonsko številko  01 583 63 85.

Zainteresirane nevabljene osebe se seje lahko udeležijo po predhodni najavi na telefonsko številko 01 583 63 85, vendar ne morejo sodelovati pri razpravi.

 
 
 
     © 2008 SRDF    |   Kontakt    |   Pravno obvestilo    |   Avtorji