SRDF | eng Svet za radiodifuzijo
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija | T 041 719 558, uradne ure: pon-čet, 10.00-12.00 (izven uradnih ur kontaktirajte na e-mail SRDF), F 01 511 11 01, E srdf.box@akos-rs.si
KONTAKT | KAZALO
 
 
 
O SVETU           PREDPISI           TV IN RADIO PROGRAMI           PRITOŽBE           AKTIVNOSTI           POVEZAVE          
 
Arhiv / Vabila na seje / 8. seja Sveta za radiodifuzijo
 
 
 

8. seja Sveta za radiodifuzijo

Številka: 0012-67/2007/1
Ljubljana, 18. junij 2007 

 

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, št.: 62/01 in 115/06)

 

s k l i c u j e m

 

8. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v torek, 26. junija 2007 ob 16.00 uri, na sedežu Sveta za radiodifuzijo, v prostorih Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS, Stegne 7, Ljubljana (I. nadstropje, velika sejna soba)

 

 

Predlagam naslednji              

d n e v n i     r e d:

 

 1. Potrditev zapisnika 7. seje Sveta za radiodifuzijo
 2. Vloge javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija za izdajo odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc na oddajnih točkah:
  • Luče 1 93,1 MHz
  • Luče 1 88,6 MHz
  • Zahomce 90,9 MHz
  • Koper 92,2 MHz
  • Dolenja Trebuša 2 92,6 MHz
  • Klanec 94,9 MHz
 3. Javna razpisa za dodelitev radijskih frekvenc ? ocenjevanje ponudb:
  • Kranjska Gora 102,3 MHz, Postojna 89,1 MHz in Novo mesto 1 98,3 MHz
  • Celje 95,5 MHz
 4. Predlogi javnih razpisov za opravljanje radiodifuzije na oddajnih točkah
  • Mežakla 92,1 MHz
  • Meljski hrib 101,3 MHz
  • Tinjan 106,4 MHz
  • Vuzenica K36
  • Malič Laško K8
 5. Vloge za izdajo dovoljenj za izvajanje radijske oziroma televizijske dejavnosti ? v predhodno mnenje:
  • Radiotelevizija Slovenija, za televizijski program Televizija Slovenija 3 /SLO 3/
  • Infonet Media, d.d., za radijski program Radio 6
 6. Vloga družbe Radio Goldi, d.o.o., za dodelitev statusa programa posebnega pomena
 7. Vloga družbe Akana d.o.o. za pridobitev 20 ali več odstotkov lastninskega ali upravljalskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja televizijskega programa ? v predhodno mnenje
 8. Osnutek predloga strategije razvoja radijskih in televizijskih programov
 9. Splošni akt o spremembi splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc ? v soglasje
 10. Sekretarstvo sveta
 11. Razno


 

dr. Dejan Jelovac

     predsednik

 

 

 
 
 

 

 


Vabljeni:

 • člani SRDF
 • g. Tomaž Simonič, APEK
 • g. Miha Krišelj, APEK
 • ga. Tanja Kerševan Smokvina, APEK
 • g. Igor Prodnik, Ministrstvo za kulturoProsim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti vas prosim, da to sporočite na telefonsko številko 01 583 63 85.

Zainteresirane nevabljene osebe se seje lahko udeležijo po predhodni najavi na telefonsko številko 01 583 63 85, vendar ne morejo sodelovati pri razpravi.

 
 
 
     © 2008 SRDF    |   Kontakt    |   Pravno obvestilo    |   Avtorji