SRDF | eng Svet za radiodifuzijo
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija | T 041 719 558, uradne ure: pon-čet, 10.00-12.00 (izven uradnih ur kontaktirajte na e-mail SRDF), F 01 511 11 01, E srdf.box@akos-rs.si
KONTAKT | KAZALO
 
 
 
O SVETU           PREDPISI           TV IN RADIO PROGRAMI           PRITOŽBE           AKTIVNOSTI           POVEZAVE          
 
Arhiv / Vabila na seje / 9. seja Sveta za radiodifuzijo
 
 
 

9. seja Sveta za radiodifuzijo

Številka: 0012-80/2007/1

Ljubljana, 16. julij 2007

 

 

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, št.: 62/01 in 115/06) in 15. ter 16. člena Poslovnika Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, št.: 14/07)

 

s k l i c u j e m

 

9. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v torek, 24. julija 2007 ob 16.00 uri, na sedežu Sveta za radiodifuzijo, v prostorih Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS, Stegne 7, Ljubljana (I. nadstropje, velika sejna soba)

 

 

Predlagam naslednji

d n e v n i     r e d:

 

1. Potrditev zapisnika 8. seje Sveta za radiodifuzijo

2. Pregled uresničevanja sklepov s prejšnjih sej ter pobude in predlogi članov sveta

3. Poročilo Sveta za radiodifuzijo za leto 2006

4. Pregled opravljenega strokovnega nadzora v prvi polovici leta 2007

5. Predlog javnega razpisa za dodelitev pravic razširjanja televizijskih programov v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije

6. Predloga javnih razpisov za opravljanje radiodifuzije na oddajnih točkah

          - Celje Golovec 102,6 MHz

          - Ljubljana 3 99,5 MHz

7. Vlogi za izdajo dovoljenja za izvajanje radijske oziroma televizijske dejavnosti - v predhodno mnenje:

          - Vigred, d.o.o., za televizijski program TV Krpan Laško

          - Zoran Kodela, s.p., za televizijski program TV (televizija) Eksodus

8. Vloga družbe Komunikacija, d.o.o., za pridobitev 20 ali več odstotkov lastninskega ali upravljalskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja televizijskega programa - v predhodno mnenje

9. Spremembe odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za prizemno digitalno video radiodifuzijo javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija in izdaja odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za multipleks za celotno območje Republike Slovenije - v predhodno mnenje

10. Nadaljevanje razprave o osnutku predloga strategije razvoja radijskih in televizijskih programov

11. Splošni akt o spremembi splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc - v soglasje

12. Razno

 

 

            doc. dr. Dejan Jelovac

                    predsednik

 

Vabljeni:

-          člani SRDF

-          g. Tomaž Simonič, APEK

-          g. Miha Krišelj, APEK

-          ga. Tanja Kerševan Smokvina, APEK

-          g. Igor Prodnik, Ministrstvo za kulturo

 

 

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti vas prosim, da to sporočite na telefonsko številko  01 583 63 85.

Zainteresirane nevabljene osebe se seje lahko udeležijo po predhodni najavi na telefonsko številko 01 583 63 85, vendar ne morejo sodelovati pri razpravi.

 

 
 
 
     © 2008 SRDF    |   Kontakt    |   Pravno obvestilo    |   Avtorji