SRDF | eng Svet za radiodifuzijo
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija | T 041 719 558, uradne ure: pon-čet, 10.00-12.00 (izven uradnih ur kontaktirajte na e-mail SRDF), F 01 511 11 01, E srdf.box@akos-rs.si
KONTAKT | KAZALO
 
 
 
O SVETU           PREDPISI           TV IN RADIO PROGRAMI           PRITOŽBE           AKTIVNOSTI           POVEZAVE          
 
Arhiv / Javni posvet Sveta za radiodifuzijo v zvezi s problematiko radijskih mrež v Republiki Sloveniji / Delna radijska strategija in javni razpis radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo
 
 
 

Delna radijska strategija in javni razpis radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo

Svet za radiodifuzijo RS (Svet) je v zadnjem času prejel številne pobude radijskih izdajateljev in drugih uporabnikov storitev za uvedbo javnih razpisov za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo (v frekvenčnem pasu FM). Svet pri tem prepoznava različne razloge zainteresiranih izdajateljev in uporabnikov ter obenem razume njihov problem, ko je od zadnjega javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc minilo že več let. Svet vse interesente prosi za razumevanje, saj se bo na prihodnjem javnem razpisu podeljevalo zadnji komplet prostih in mednarodno usklajenih frekvenc na različnih delih ozemlja Republike Slovenije. Na podlagi podatkov, ki mu jih je posredovala Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS (Agencija), Svet ugotavlja, da je v tem trenutku samo še 40 frekvenc takšnih, ki jih lahko ovrednotimo kot relevantne, tj. z upoštevanja vrednim potencialom v smislu omogočanja pokrivanja dovolj velikega ozemlja ali dovolj velikega števila prebivalcev oziroma z drugo znatno vrednostjo glede na geografske in tehnične značilnosti. Ob tem Svet še poudarja, da je pred leti zavzel stališče, da morajo biti iz zgoraj navedenega razloga frekvence, kot redko omejene naravne dobrine, podeljene po predhodno izdelani strategiji dodeljevanja, ki bi jasno začrtala smernice in pogoje za njihovo dodelitev. Zato Svet obvešča javnost, da je trenutno v pripravi dokument, tj. delna radijska strategija, ki bo podlaga za uvedbo javnih razpisov za dodelitev preostalih radijskih frekvenc. Svet bo na decembrskem posvetovalnem sestanku skupaj z Agencijo, ki pripravlja zadevni dokument, usklajeval ključne vsebinske usmeritve, izhodišča in pogoje, ki bodo podlaga prihodnjim javnim razpisom. Uvedba le-teh, tj. naslednjih javnih razpisov za dodelitev posameznih frekvenc, pa se po dosedanjih napovedih pričakuje v prvi polovici leta 2014.    


 

 
 
 
     © 2008 SRDF    |   Kontakt    |   Pravno obvestilo    |   Avtorji