SRDF | eng Svet za radiodifuzijo
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija | T 041 719 558, uradne ure: pon-čet, 10.00-12.00 (izven uradnih ur kontaktirajte na e-mail SRDF), F 01 511 11 01, E srdf.box@akos-rs.si
KONTAKT | KAZALO
 
 
 
O SVETU           PREDPISI           TV IN RADIO PROGRAMI           PRITOŽBE           AKTIVNOSTI           POVEZAVE          
 
Aktivnosti / Označevanje programskih vsebin, ki niso primerne za otroke in mladoletnike in Dogovor glede predvajanja televizijskih vsebin, ki niso primerne za otroke in mladostnike / Dogovor glede predvajanja televizijskih vsebin, ki niso primerne za otroke in mladostnike
 

Dogovor glede predvajanja televizijskih vsebin, ki niso primerne za otroke in mladostnike

Svet za radiodifuzijo in izdajatelji TV programov podpisujejo naslednji

DOGOVOR
GLEDE PREDVAJANJA TELEVIZIJSKIH VSEBIN,
ki niso primerne za otroke in mladoletnike

PRAVNA PODLAGA
Zakon o medijih (Ur. l. RS, št. 35/01) v zvezi z zaščito otrok in mladoletnikov pred vsebinami oddaj, ki bi jim lahko škodovale, v 84. členu določa naslednje programske omejitve:

     (1) Televizijski programi ne smejo predvajati prizorov neupravičenega oziroma pretiranega nasilja, pornografije ali
           drugih oddaj, ki bi lahko resno škodovale duševnemu, moralnemu ali telesnemu razvoju otrok in mladoletnikov.
     (2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se lahko ob upoštevanju osnovnih estetskih in moralnih kriterijev, ki
           jih sprejme izdajatelj v skladu z načelom objektivnega poročanja o resničnih dogodkih, prikazujejo prizori
           nasilja v poročilih in aktualno-informativnih oddajah.
     (3) Ob upoštevanju kriterijev iz prejšnjih odstavkov lahko televizijski programi od 24. do 5. ure predvajajo tudi
           programske vsebine, ki vsebujejo prizore nasilja in erotike.
     (4) Programske vsebine iz prejšnjega odstavka morajo biti jasno in razumljivo označene z vizualnim simbolom,
           pred začetkom njihovega predvajanja pa mora biti objavljeno akustično in vizualno opozorilo, da niso primerne
           za otroke in mladoletnike do 15. leta starosti.

Evropska konvencija o čezmejni televiziji (Ur. l. RS, št. 18/99) v 7. členu v okviru odgovornosti izdajateljev televizijskih programov med drugim zahteva, da:

     (2) Sestavine programov še zlasti ne smejo:
           a) biti nespodobne in zlasti ne vsebovati pornografije;
           b) po nepotrebnem poudarjati nasilja ali morebiti vzbujati rasnega sovraštva.
     (3) Nobene sestavine programov, ki bi lahko škodljivo vplivale na telesni, duševni ali moralni razvoj
          otrok in mladostnikov, ne smejo biti uvrščene v program takrat, ko jih zaradi časa oddajanja ali
          sprejemanja verjetno lahko gledajo.

 


 

DOGOVOR GLEDE PREDVAJANJA VSEBIN, KI NISO PRIMERNE ZA OTROKE IN MLADOLETNIKE

Televizije naj bi pri oblikovanju in urejanju svojega programa upoštevale zlasti naslednja priporočila:

 1. Programske vsebine, predvajane med 5. in 24. uro, naj bodo sprejemljive za splošno občinstvo, vključujoč otroke in mladoletnike do 15. leta. Prej kot je programska vsebina na sporedu, bolj naj bi bila primerna za otroke in mladoletnike do 15. leta, ki gledajo televizijo sami – brez spremstva staršev ali starejših oseb. 
 2. Programske vsebine z nasilnimi ali erotičnimi vsebinami naj bodo označene z jasno vidnima, razumljivima in prepoznavnima vizualnima simboloma in sicer krogcem za programske vsebine, ki zaradi prizorov nasilja in erotike niso primerne za otroke in mladoletnike do 15. leta starosti in trikotnikom za programske vsebine, ki vsebujejo elemente nasilja in erotične prizore, ki so za otroke in mladoletnike primerni samo, če televizijo gledajo v spremstvu staršev ali starejših oseb, ki jim lahko podajo razlago prizorov. 
 3. Pri presoji o izbiri oznake naj bodo izdajatelji poleg erotike in nasilja posebej pozorni tudi na zlorabo alkohola in drog, strah, diskriminacijo in preklinjanje v programskih vsebinah, ki bi jih utegnili gledati otroci in mladoletniki do 15. leta starosti. Navedena določila veljajo tudi za animirane programske vsebine. 
 4. Določila glede pojavljanja znakov
  Predstavitveno obdobje
  Znaki naj se na TV ekranu pojavljajo celoten čas predvajanja programske vsebine dokler ne bodo oznake prisotne tudi v sporedih tiskanih medijev.  Potem se lahko preide na 10-minutno pojavljanje na začetku predvajanja programske vsebine in za isto časovno obdobje po vsaki prekinitvi (oglasni blok ali druga vrsta prekinitve) v zgornjem levem ali desnem kotu televizijskega zaslona (odločitev posameznega izdajatelja), v tiskanih medijih pa ob vsaki napovedi v to kategorijo umeščene programske vsebine; ob napovednikih naj bo kratka razlaga pomena znakov.
  Pred začetkom predvajanja programskih vsebin z  nasilno ali erotično vsebino naj bo objavljeno 5-10 sekundno akustično in vizualno opozorilo, v katerem je z obrazložitvijo predstavljen krogec za programske vsebine, ki niso primerne za otroke in mladoletnike do 15. leta starosti in trikotnik za programske vsebine z elementi, ki so za otroke in mladoletnike do 15. leta primerni samo, če televizijo gledajo v spremstvu staršev ali starejših oseb, ki jim lahko podajo razlago prizorov. Predvajanje opozorila je za obveščanje gledalcev ob uvedbi znakov v poskusnem obdobju zaželeno tudi, ko ni na sporedu programske vsebine z nasilnimi ali erotičnimi vsebinami.
  Predstavitveno obdobje se zaključi 30. 8. 2003 ob predpostavki, da se začne uvajanje znakov v prvem tednu po novinarski konferenci (7. 7. 2003).
  Po predstavitvenem obdobju
  Pred začetkom predvajanja programskih vsebin z  nasilno ali erotično vsebino mora biti  objavljeno akustično in vizualno opozorilo. Predlagamo nekajsekundno zvočno in akustično opozorilo, ki bo vsebovalo iste vizualije kot v predhodnem obdobju predvajani spoti (zadnji del spota s pojasnilom znaka), da se ohrani kontinuiteto vizualne predstavitve znakov. Znak (krog/trikotnik) se pojavi na začetku predvajanja programske vsebine na ekranu v zgornjem levem ali desnem kotu za 10 sekund. Isti znak se pojavi v zgornjem levem ali desnem kotu za 10 sekund tudi po vsaki prekinitvi programske vsebine z oglasnim blokom ali drugo vrsto prekinitve.
 5. Napovedniki programskih vsebin se ne označujejo, vendar pa naj bi bile vsebine napovednikov z nasilnimi ali erotičnimi vsebinami prilagojene času predvajanja napovednikov, pri čemer je potrebno posebej upoštevati čas predvajanja, ko napovednike vidijo otroci in mladoletniki do 15. leta starosti brez spremstva staršev. Nasilni in erotični odlomki naj se ne predvajajo brez umestitve v kontekst programske vsebine, še posebej ne, če se odlomki predvajajo izven časa, v katerem je predvajanje takšnih vsebin na televiziji dopuščeno (med 5. in 24. uro). 
 6. Posebej pazljivo je treba izbirati programske vsebine za predvajanje v času, ko televizijo gleda največ otrok in mladoletnikov, in se izogibati nasilju ter drugim škodljivim vsebinam v oddajah, ki so namenjene otrokom in mladoletnikom. Upoštevati je treba posebno dovzetnost otrok in mladoletnikov za trpljenje drugih otrok oz. mladoletnikov, premišljeno prikazovati trpljenje živali ter se izogibati predstavljanju nasilja kot najpreprostejše rešitve problemov. 
 7. Zaradi tehnične priprave televizijskih postaj na označevanje programskih vsebin se do popolne uvedbe določi prehoden rok, v katerem se bodo lahko vse postaje tehnično pripravile. 
 8. V primeru nespoštovanja določil Dogovora glede predvajanja TV vsebin, ki niso primerne za otroke in mladoletnike in v primeru pritožb glede vrste označitve bodo o tem razpravljali podpisniki dogovora, če bo SRDF ocenil, da je obravnava potrebna.

OZNAKE TELEVIZIJSKIH ODDAJ GLEDE NA NJIHOVO PRIMERNOST
ZA OTROKE IN MLADOLETNIKE DO 15. LETA STAROSTI

Primerno za otroke in mladoletnike do 15. leta
ob prisotnosti staršev ali starejših oseb
Neprimerno za otroke in mladoletnike
do 15. leta starosti

 

Podpisniki dogovora apeliramo tudi na vse ostale izdajatelje TV programov,
da upoštevajo določila dogovora.

 

 

 

 

PODPISNIKI DOGOVORA
Ljubljana, 2. 7. 2003

 

                               

Svet za radiodifuzijo

dr. Sandra Bašić-Hrvatin

Predsednica SRDF

Kanal A

g. Gorazd Slak

Programski direktor

   

POP TV

g. Gorazd Slak

Programski direktor

RTVS

ga. Mojca Menart

Direktorica TV programov

   

TV Pika

g. Stane Grah

Direktor in odgovorni urednik

TV3

g. Vojko Golob

Član uprave

 
 
 
     © 2008 SRDF    |   Kontakt    |   Pravno obvestilo    |   Avtorji