SRDF | eng Svet za radiodifuzijo
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija | T 041 719 558, uradne ure: pon-čet, 10.00-12.00 (izven uradnih ur kontaktirajte na e-mail SRDF), F 01 511 11 01, E srdf.box@akos-rs.si
KONTAKT | KAZALO
 
 
 
O SVETU           PREDPISI           TV IN RADIO PROGRAMI           PRITOŽBE           AKTIVNOSTI           POVEZAVE          
 
Arhiv / Javni posvet Sveta za radiodifuzijo v zvezi s problematiko radijskih mrež v Republiki Sloveniji / Poziv izdajateljem medijev in zainteresirani javnosti k posredovanju mnenj in predlogov za spremembo Pravilnika o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije
 
 
 

Poziv izdajateljem medijev in zainteresirani javnosti k posredovanju mnenj in predlogov za spremembo Pravilnika o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije

Svet za radiodifuzijo je na svoji 10. redni seji, dne 19. februarja 2013, na podlagi prejete pobude GIZ radiodifuznih radijskih in televizijskih medijev in lastne strokovne presoje odločil pozvati izdajatelje medijev, deležnike in akterje v medijskem prostoru ter drugo strokovno in zainteresirano javnost k posredovanju mnenj in predlogov za spremembo Pravilnika o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije (Ur. list RS, št. 77/2002).

Svet bo prejeto gradivo upošteval pri nastanku strategije razvoja radijskih in televizijskih programov ter v bližnji prihodnosti, predvidoma konec aprila, organiziral javni posvet na zadevno temo. V kolikor se bo na podlagi prejetih pisnih mnenj in izvedenega javnega posveta izkazalo, da so predlogi za spremembe utemeljeni in potrebni, bo Svet na podlagi šestega odstavka 67. člena Zakona o medijih (Ur. list RS, št. 110/2006-UPB1, 69/2006-ZOIPub, 36/2008 ZPOmK-1, 77/2010 ZSFCJA, 87/2011-ZAvMS in 47/2012) pristojnemu ministrstvu predlagal spremembo meril za opredelitev vsebin lastne produkcije.

Vaša mnenja in predloge pošljite najkasneje do 1. aprila 2013 na naslov Sveta za radiodifuzijo, Stegne 7, 1000 Ljubljana oz. po el. pošti na naslov srdf.box@apek.si.

 

 
 
 
     © 2008 SRDF    |   Kontakt    |   Pravno obvestilo    |   Avtorji