SRDF | eng Svet za radiodifuzijo
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija | T 041 719 558, uradne ure: pon-čet, 10.00-12.00 (izven uradnih ur kontaktirajte na e-mail SRDF), F 01 511 11 01, E srdf.box@akos-rs.si
KONTAKT | KAZALO
 
 
 
O SVETU           PREDPISI           TV IN RADIO PROGRAMI           PRITOŽBE           AKTIVNOSTI           POVEZAVE          
 
Arhiv / Javni posvet Sveta za radiodifuzijo v zvezi s problematiko radijskih mrež v Republiki Sloveniji / Odločitve, sprejete na 4. seji Sveta za radiodifuzijo
 
 
 

Odločitve, sprejete na 4. seji Sveta za radiodifuzijo

Svet za radiodifuzijo je na svoji 4. seji, dne 28. avgusta 2012, obravnaval aktualne zadeve in sprejel naslednje pomembnejše odločitve:

- Svet se je seznanil z izdajo treh odločb družbama DOMATES d.o.o. in ČARLI d.o.o. v zadevi podelitve pravice za razširjanje televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju RS. Svet tako sprejema ugotovitev o uspešnem zaključku treh javnih razpisov.

- Svet se je seznanil s trenutnim stanjem, tako na področju digitalne radiodifuzije, kot tudi stanjem rabe frekvenc. Zato je Svet pozval Agencijo za pošto in elektronske komunikacije RS k posredovanju seznama vseh prostih frekvenc in tistih frekvenc, za katere odločbe potečejo do 31. decembra 2014.

- Svet je odločil pozvati vse deležnike, izdajatelje medijev in drugo zainteresirano javnost k posredovanju tistih anomalij Zakona o medijih, ki so jih zaznali v medijski praksi. Svet bo oblikoval seznam, ki bo podlaga strategiji razvoja medijskega področja, ravno tako pa bodo zakonodajalcu predlagane ustrezne spremembe.

- Svet se je seznanil s permanentno problematiko nedoseganja kvot slovenske in evropske neodvisne produkcije in pozval Agencijo k posredovanju seznama tistih izdajateljev, ki do konca februarja 2012 niso posredovali poročil za leto 2011. Ravno tako Svet zanimajo tudi vsi ukrepi, ki so bili oz. bodo bili izvedeni.

- Svet se je seznanil s problematiko lokalnih medijev v kontekstu programskih radijskih mrež. Potem ko je slišal obe strani (tj. Radio Capris d.o.o. in Infonet media d.d.), je skupaj z Agencijo sprejel odločitev o organizaciji posveta o preživetju lokalnih medijev. Stališče Sveta je jasno - preživetje lokalnih medijev je prvobitnega pomena za slovensko medijsko krajino.

Svet je Agenciji dal pozitivno predhodno mnenje k izdaji dovoljenja za izvajanje televizijske oz. radijske dejavnosti naslednjim družbam:

- samostojni podjetnik A-radio, Matjaž Češnovar, s.p., Migojnice 53A, 3302 Griže za radijski program A-radio

- družba TSmedia, d.o.o., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana za televizijski program P-TV

Svet je Agenciji dal pozitivno predhodno mnenje k prenosu dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti naslednjim družbam:

- iz družbe NOVI INFO TV d.d., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana na družbo Antenna TV SL d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana za televizijski program i-TV

 
 
 
     © 2008 SRDF    |   Kontakt    |   Pravno obvestilo    |   Avtorji