SRDF | eng Svet za radiodifuzijo
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija | T 041 719 558, uradne ure: pon-čet, 10.00-12.00 (izven uradnih ur kontaktirajte na e-mail SRDF), F 01 511 11 01, E srdf.box@akos-rs.si
KONTAKT | KAZALO
 
 
 
O SVETU           PREDPISI           TV IN RADIO PROGRAMI           PRITOŽBE           AKTIVNOSTI           POVEZAVE          
 
Arhiv / Vabila na seje / 18. seja Sveta za radiodifuzijo - 27. 05. 2008 ob 17.00
 
 
 

18. seja Sveta za radiodifuzijo - 27. 05. 2008 ob 17.00

 

            Številka: 0012-32/2008-1

            Ljubljana, 19. maj 2008 

 

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, št.: 62/01 in 115/06) in 15. ter 16. člena Poslovnika Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, št.: 14/07)

 

s k l i c u j e m

 

18. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v torek 27. maja 2008 ob 17.00 uri na sedežu Sveta za radiodifuzijo, v prostorih Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS, Stegne 7, Ljubljana (II. nadstropje, sejna soba)

 

 

Predlagam naslednji              

d n e v n i     r e d:

 

 

 

1.    Potrditev zapisnika 17. seje Sveta za radiodifuzijo

 

2.    Potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje Sveta za radiodifuzijo

 

3.    Pregled uresničevanja sklepov s prejšnjih sej ter pobude in predlogi članov sveta – Evidenca o izvajanju sklepov in pobud

 

4.    Sklep o višini mesečnih nagrad

 

5.    Pregled prejetih poročil izdajateljev televizijskih programov o izvajanju internih pravil (etičnih kodeksov) iz 84. člena Zakona o medijih

 

6.    Doseženi deleži izdajateljev za preteklo leto 2007

 

7.    Vloge za izdajo dovoljenja za izvajanje radijske oziroma televizijske dejavnosti – v predhodno mnenje :

-          Alpski odmevi, d.o.o.,  televizijski program Televizija Alpski odmevi (TV Alpski odmevi)

-          prenos dovoljenja: EVJ Elektroprom, d.o.o., televizijski program ETV, na družbo ETV mediji in turizem, d.o.o.

 

8.    Vloga javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija za izdajo odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc na oddajni točki:

-          Čepovan Lokve 95,7 MHz

-          Čepovan Lokve 89,3 MHz

 

9.        Razno

 

 

            doc. dr. Dejan Jelovac

                    predsednik

 

Vabljeni:

-          člani SRDF

-          g. Tomaž Simonič, APEK

-          g. Miha Krišelj, APEK

-          g. Igor Prodnik, Ministrstvo za kulturo

 

 

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti vas prosim, da to sporočite na telefonsko številko  01 583 63 87 ali elektronski naslov srdf.box@apek.si .

 

Zainteresirane nevabljene osebe se seje lahko udeležijo po predhodni najavi najkasneje do 26. maja 2008, na telefonsko številko 01 583 63 87 ali elektronski naslov srdf.box@apek.si, vendar ne morejo sodelovati pri razpravi.

 
 
 
     © 2008 SRDF    |   Kontakt    |   Pravno obvestilo    |   Avtorji